Spåra leverans

Boka frakt

Inledning

Skärgårda AB, som vi här kallar Skärgårda eller vi, respekterar din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Policyn gäller för dig som

 • är kund hos oss
 • är mottagare av elektroniska eller fysiska försändelser (ex. brev, paket eller gods) som vi förmedlar
 • besöker våra webbsidor, appar, plattformar och sociala medier (digitala kanaler)
 • på annat sätt kommer i kontakt med oss, t.ex. via vår kundservice.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. All behandling av personuppgifter inom Skärgårda sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR)1 och kompletterande nationell lagstiftning.

 1. Inom EU och EES gäller Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (General Data Protection Regulation) (”GDPR”).

Denna integritetspolicy gäller generellt för vår behandling av personuppgifter. Om du vid köp av våra tjänster eller i annat sammanhang får del av en annan informationstext om personuppgiftsbehandling så gäller den framför denna generella integritetspolicy.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande person. Det innebär att många olika typer av uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, dina gjorda val och preferenser utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, t.ex. insamling, lagring, bearbetning, användning för olika ändamål, ändring eller förstöring av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och för vilka ändamål…

1.      När du köper eller står som mottagare av en försändelse?

När du köper eller beställer våra tjänster direkt eller via e-handel eller står som mottagare av en tjänst som vi levererar, behandlar vi t ex ditt namn, din postadress, din e-postadress, ditt telefonnummer, uppgifter om försändelsen och mottagarinformation.

Vi använder denna information för

 • att kunna leverera tjänsten som du beställt och förmedla denna till rätt mottagare, att kunna tillhandahålla tilläggstjänster, att administrera reklamationer och returer eller när du i övrigt kommunicerar med oss via vår kundservice
 • att säkerställa kvaliteten i information om leveransplatser mm som Du lämnar till oss manuellt eller via digital media
 • marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, e-post och sms/mms. Du kan välja bort ytterligare utskick via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms/mms eller genom att kontakta oss via info@skargarda.se
 • kundundersökningar, för att upprätta avidentifierad statistik över hur våra tjänster används och för att underhålla, utveckla, och förbättra våra tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på.
2.      När du besöker våra digitala kanaler och när vi använder cookies?

När du besöker eller använder våra digitala kanaler av annat skäl än de som avses enligt punkt 1, samlar vi in uppgifter som du själv väljer att lämna till oss, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer och andra identifikationsuppgifter.

Vi kan även behandla information om din användning av digitala kanaler såsom transaktionshistorik och tekniska data om de enheter som du använder för att få tillgång till våra digitala kanaler, t.ex. IP-adress, unikt enhets-ID och typ av webbläsare.

I de fall vi tillhandahåller tjänster vilkas användning är beroende av att vi får tillgång till information från din mobila enhet, som t.ex. din mobiltelefon eller surfplatta (det kan röra sig om bilder, kontakter, ljudupptagningar och platsinformation) samlar vi aldrig in sådan information om du inte uttryckligen har gett oss tillåtelse att göra det.

Skärgårda använder ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in (information om vilka cookies vi placerar och om hur du tar bort dessa finns i vår cookiepolicy).

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla, underhålla, testa och förbättra våra digitala kanaler.
 • För att ge dig support vid eventuella problem med våra digitala plattformar.
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, e-post och sms/mms. Du kan välja bort ytterligare utskick via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms/mms eller genom att kontakta oss via info@skargarda.se
 • För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.
 • För att skapa rapporter, följa upp marknadsföringskampanjer och upprätta avidentifierad statistik över användning av våra digitala kanaler.
 • För förvaltning, utveckling och test av våra IT-system i syfte att säkerställa att våra digitala kanaler håller hög kvalitet samt för att upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp t ex virusattacker.
 • Förutsatt att du samtyckt till det, för att skapa anpassade målgrupper för att kunna rikta anpassade erbjudanden och annonser till dig på Skärgårdas digitala kanaler. Du kan när som helst dra tillbaka lämnat samtycke genom att använda de verktyg för avregistrering som erbjuds på den digitala kanalen där riktad marknadsföring och annonsering förekommer. Saknas sådana verktyg kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss via info@skargarda.se